SKAPAR DESIGN, TEXT, KONST
ELLER NÅGOT HELT ANNAT.

 

KONSTEN

Vanessa Sahlmans skapande process är styrd av hennes nattliga drömmar, verkligheten, känslomakt, och rå energi. Hennes konst speglar paradoxala rela-
tioner som mellan liv och död, melankoli och eufori. Hela tiden befinner hon sig
vid en gräns. I detta obestämda gränsland gestaltar hon balansakten mellan individen och evigheten.

Sahlman hämtar former från landskapet, det arkitektoniska och skulpturala. Bilderna, ibland grymma och förvridna, ibland lustiga, framställer mer eller mindre fördolda ansikten och rummet där människan existerar mellan födelse och död som förändras efter dennes förutsättningar. Tecknar stiliserat, figurativt blandat med djärv geometri med tunt stift i tusch för att få fram ett stramt tolkningsbart uttryck. Arbetar även i olja och objekt i trä. Konsten realiseras i fristående konstverk och textilt.