SKAPAR DESIGN, TEXT, KONST
ELLER NÅGOT HELT ANNAT, FÖR DET 
UPPLYSTA FOLKET.

KONSTEN
VANESSA SAHLMANS SKAPANDE PROCESS
ÄR STYRDA AV HENNES UPPFATTNINGAR
OM NATTLIGA DRÖMMAR, VERKLIGHETEN, KÄNSLOMAKT, OCH RÅ ENERGI ÄR KARAKTERISTISKA. HENNES KONST SPEGLAR OCKSÅ PARADOXALA RELATIONER SOM
LIV OCH DÖD, VERKLIGHET OCH FANTASI, MELANKOLI OCH EUFORI.